خرید اینترنتی فایل(پاورپوینت آماده پروژه آماده روستا بررسی جامع روستــاي پشتيــر شهرستان صومعه سرا)

درروستاي مورد مطالعه وجود زمينهاي مرغوب كه خاك موجود درآنها سرشاراز مواد آلي ، همچنين رسوبات برجاي مانده از رودخانه ها ميباشد ، كشاورزي را به عنوان بخش محوري براي ساكنان روستا مطرح ساخته است . مساحت كل اراضي زيركشت برنج روستاي پشتيردرحدود 680 هكتارميپاورپوینت آماده پروژه آماده روستا بررسی جامع روستــاي پشتيــر شهرستان صومعه سرا|30008572|vlj34011543|پاورپوینت درسی, پاورپوینت آماده پروژه آماده روستا بررسی جامع روستــاي پشتيــر شهرستان صومعه سرا ,تحقیق درسی,پاورپوینت جهت ارائه
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : پاورپوینت آماده پروژه آماده روستا بررسی جامع روستــاي پشتيــر شهرستان صومعه سرا

درروستاي مورد مطالعه وجود زمينهاي مرغوب كه خاك موجود درآنها سرشاراز مواد آلي ، همچنين رسوبات برجاي مانده از رودخانه ها ميباشد ، كشاورزي را به عنوان بخش محوري براي ساكنان روستا مطرح ساخته است .مساحت كل اراضي زيركشت برنج روستاي پشتيردرحدود 680 هكتارمي باشد وسرانه آن نسبت به هرنفر2113 مترمربع ونسبت به هرخانوار11930 مترمربع است . بازده 680 هكتاربرنج روستا 2720 تن توليد شلتوك برنج وبازده هرهكتار4 تن شلتوك مي باشد . همچنين درحدود 10 هكتاراراضي زيركشت سبزي وصيفي با بازده 38 تن توليد درسطح روستا وجوددارد .مساحت كلي اراضي باغي اين روستا 340 هكتاربوده وسرانه آن نسبت به هرنفر1057 مترمربع ونسبت به هرخانوار5965 مترمربع است .

معرفي روستا به لحاظ موقعيت جغرافياييروستاي پشتيردردهستان گوراب زرميخ از بخش ميرزا كوچك جنگلي شهرستان صومعه سرا قراردارد . اين روستا از سمت شمال به روستاي گوراب زرميخ ، از جهت شرق به روستاي كمامردخ ، از سمت جنوب به روستاي خشك نودهان واز جهت غرب به روستاهاي تطف وچالكسرمحدود مي گردد .اين روستا در49 درجه ، 12 دقيقه طول جغرافيايي و37 درجه 16 دقيقه عرض جغرافيايي واقع گرديده است .

1 3 آب آشاميدنيروستاي پشتيردروضع موجود از تأسيسات آب آشاميدني بهداشتي برخوردارمي باشد . آب آشاميدني اين روستا از طريق چاه عميقي كه درمركز روستا حفرگرديده به منبعي كه درسطح روستا ايجاد گرديده انتقال وذخيره شده ودرنهايت به وسيله شبكه هاي فرعي به خانوارهاي اين روستا انتقال داده مي شود . البته تأسيسات آب آشاميدني اين روستا قديمي بوده از اينرونياز به بهسازي وتقويت دارد .

مطالب دیگر:
📒تحقیق در مورد نحوه انتخاب یک کارت گرافیک 📒تحقیق در مورد نحوه انتخاب یک کارت گرافیک 14 ص 📒تحقیق در مورد نظري به اقتصاد اسلامي 16 ص 📒تحقیق در مورد نفت ( OIL ) 📒تحقیق در مورد نقاشي و لئوناردو داوينچي 📒تحقیق در مورد نقش خانواده در ايجاد جامعه مدني 15 ص 📒تحقیق در مورد نقش سرمايه‌گذاري‌ها و سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري در توسعه بي 📒تحقیق در مورد نقش زیر ساخت های کامپیوتری در آموزش و تجارت الکترونیکی 📒تحقیق در مورد نقش انگيزش و انگيزه در عملكرد ورزشكاران و مربيان 10 ص 📒تحقیق در مورد نوع دادة مجموعه 11 ص 📒تحقیق در مورد نهضت ملي شدن صنعت نفت 📒تحقیق در مورد نگاهي به سازمانهاي مجازي سازمانهاي آينده 11 ص 📒تحقیق در مورد هزينه يابي كيفيت در پروژه ها 📒تحقیق در مورد ورزس و بيماريهاي مفصلي 📒تحقیق در مورد واليبال 10 ص 📒تحقیق در مورد هندسه بردارها 📒تحقیق در مورد ورزش هاي قدرتي براي پيشگيري از پوكي استخوان 10 ص 📒تحقیق در مورد ورزش و تربيت ذهني 7 ص 📒تحقیق در مورد ورزش و عضلات 📒تحقیق در مورد ورزش ، زن و زندگی 15 ص 📒تحقیق در مورد ورزش و فواید آن 16 ص 📒تحقیق در مورد وزوز گوش 📒تحقیق در مورد ورزش و زندگی 13 ص 📒تحقیق در مورد وصيت نامه شهيد رشيد اسماعيلي 14 ص 📒تحقیق در مورد وضعیت طبیعی و جغرافیایی یونان